Автор: За заг. ред. О. І. Локшиної

Бібліографічний опис

Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.- практ семінару (Київ, 11 червня 2015 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с.

Анотація

Матеріали збірника присвячено проблемам, які обговорювалися на науково-практичному семінарі «Педагогічна компаративістика – 2015» (Київ, 11 червня 2015 р.), охоплюючи методологічні орієнтири порівняльно-педагогічних студій, стратегії розвитку шкільної, професійної освіти та освіти дорослих у компаративістичній перспективі, зарубіжний досвід підтримки обдарованості і сприяння творчим здібностям школярів, інноваційні технології в освіті зарубіжжя та України. Для розробників освітньої політики, науковців, управлінців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів.

Переглядів: 89

Завантажити