Автор: За заг. ред. О. І. Локшиної

Бібліографічний опис

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – 222 с.

Анотація

Матеріали збірника присвячено проблемам, які обговорювалися на І Міжнародній науково-практичній конференції “Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017” (Київ, 15-16 червня 2017 р.), охоплюючи методологічні орієнтири порівняльно-педагогічних студій, освітні трансформації, інновації та стратегії розвитку освіти в Україні, Європі та у світі у контексті інтернаціоналізації, мультикультуралізму, європейської інтеграції та глобалізації. Для розробників освітньої політики, науковців, управлінців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів.

Переглядів: 107

Завантажити