Автор: за заг. ред. О. І. Локшиної.

Бібліографічний опис

Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізоваий простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 трав. 2020 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; за заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ ; Біла Церква : Авторитет, 2020. – 444 с. – DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020

Анотація

До збірника увійшли матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2020: глобалізований простір інновацій» (Київ, 28 травня 2020 р.), що присвячено актуальним проблемам освіти у компаративній перспективі, методологічним орієнтирам педагогічної компаративістики. Представлено актуальні матеріали щодо відповіді міжнародної спільноти на виклики COVID-19. Для розробників освітньої політики, дослідників, управлінців, учителів, викладачів, здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук, студентів.

Переглядів: 110

Завантажити