Автор: Онищук Л.А., Цимбалару А.Д., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Климчук І.О., Мушка О.В., Прохоренко О.О., Мезенцева О.І., Пархоменко Н.Є., Люлькова Ю.М.

Бібліографічний опис

Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти : практичний посібник / Л. А. Онищук, А. Д. Цимбалару, Д. О. Пузіков, К. В. Гораш, І. О. Климчук, О. В. Мушка, О. О. Прохоренко, О. І. Мезенцева, Н. Є. Пархоменко, Ю. М. Люлькова / за наук. ред. Д. О. Пузікова. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 160 с.

Анотація

У практичному посібнику розкрито та обґрунтовано методологічні засади, змістові й процесуальні характеристики прогнозування розвитку загальної середньої освіти. Подано розроблені, обґрунтовані й апробовані методики прогнозування розвитку загальної середньої освіти. Практичний посібник адресується керівникам органів управління освітою різних рівнів, директорам і заступникам директорів шкіл, учителям, методистам, студентам освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, викладачам, дослідникам системи загальної середньої освіти. Практичний посібник сприятиме розвитку вітчизняної системи загальної середньої освіти, підвищенню її якості шляхом розроблення обґрунтованих прогнозів та рекомендацій щодо реалізації означеного процесу; сприятиме якісній підготовці суб’єктів освітньої діяльності до прогностичної діяльності.

Переглядів: 138

Завантажити