Автор: Пометун О.І., Гупан Н.М.

Бібліографічний опис

Пометун О. І. Практичні заняття з історії в основній школі : методичний посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 160 с.

Анотація

У методичному посібнику розглядаються питання методики нової для вчителів форми організації навчання - практичних занять. Висвітлено структуру таких занять, особливості підготовки вчителя і учнів, критерії відбору оптимальних методів організації діяльності учнів. Подано приклади практичних занять на матеріалі історії України для кожного класу основної школи. Посібник допоможе як отримати інформацію з цього питання, так і організувати практичну діяльність із застосуванням наведених рекомендацій. У 2013/2014 навчальному році розпочалось викладання історії за програмою, що була побудована у відповідності до нового Державного стандарту освіті 2011 року. Вона містить такий новий елемент як практичні заняття. Це обумовлює необхідність розробки певних рекомендацій для вчителів, які викладають історію в основній школі за цією програмою. Незважаючи на всі зміни і трансформації, цей компонент поки що зберігається у програмі з історії, що є, на нашу думку, принципово важливим у контексті декларованого в Законі України про освіту компетентнісного підходу до навчання. Саме висвітленню нових ідей, підходів і методів проведення практичних занять з історії і присвячено цей посібник. У першому розділі книги “Загальні теоретико-методичні засади організації діяльності учнів на практичних заняттях з історії в основній школі” коротко висвітлені основні категорії, пов’язані з компетентнісним підходом і його реалізацією на уроках історії. Значну увагу приділено практичним заняттям, зокрема розкриті питання структури цього типу уроку, проектування, відбору текстів та інших джерел знань учнів, формулювання пізнавальних завдань для учнів. Другу частину посібника присвячено практичним аспектам методики організації діяльності учнів на практичних заняттях. Так у розділі другому «Методика проведення практичних занять з історії України у 5-7-му класах: загальні підходи та приклади» у контексті змісту кожного з початкових курсів історії і вікових особливостей учнів ґрунтовно охарактеризовано методику проведення і особливості діяльності вчителя і учнів у кожному класі. Подані у посібнику приклади занять містять не лише рекомендації для вчителя, а й всі необхідні для проведення того чи іншого заняття матеріали: тексти, документи, ілюстрації. Третій «Методика проведення практичних занять з історії України у 8-му класі» і четвертий «Методика проведення практичних занять з історії України у 9-му класі» розділи присвячено питанням організації практичних занять з учнями, які вже мають певний рівень історичної компетентності, а тому потребують творчого підходу та серйозної підготовки вчителя до таких занять. Отже, автори вважали за необхідне подати ґрунтовні описи всіх уроків – практичних занять за курсом «Історія України». Завданням було продемонструвати вчителям, що за пропонованими підходами до навчання ефективність процесу і досягнення учнями високих результатів є цілком можливим. Однак умовою є свідоме застосування вчителем описаних методів і прийомів і його постійної уваги до середовища, в якому відбувається навчання. Представлені описи уроків в усіх розділах відповідають поданій у першому розділі теорії і структурі практичного заняття. Принципово важливою є рубрика «Загальний коментар», в якій ми намагались роз’яснити учителю ті чи інші особливості викладання у відповідності до оновленого змісту та віку учнів. Упровадження ідей і рекомендацій методичного посібника в практику загальноосвітньої школи сприятиме підвищенню якості навчання учнів історії та професійному вдосконаленню вчителів. Посібник може бути цікавим для всіх, хто має відношення до процесу навчання історії в основній загальноосвітній школі: шкільних вчителів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів і системи підвищення кваліфікації, батьків учнів.

Переглядів: 1300

Завантажити