Автор: Онаць О. М., Островерхова Н. М., Попович Л. М., Шевцов М. Г.

Бібліографічний опис

Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник / О. М. Онаць, Н. М. Островерхова, Л. М. Попович, М. Г. Шевцов - К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. - с. 96.

Анотація

У практтчному посібнику «Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку» розкрито особливості громадсько-активних шкіл в Україні, представлено концептуальні засади розроблення та впровадження у практику закладів освіти концептуальної прогностичної моделі та механізмів управління розвитком громадсько-активних шкіл (ГАШ). Посібник може бути використаний у практичній діяльності керівників закладів освіти різних типів, керівників, педагогічних працівників та партнерів громадсько-активних шкіл, на курсах підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та педагогів, навчанні магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Переглядів: 142

Завантажити