Автор: Топузов О. М., Надтока В. О., Часнікова О. В., Гончарова Н. О.

Бібліографічний опис

Топузов О. М., Надтока В. О., Часнікова О. В., Гончарова Н. О. Практикум з економіки, фінансової грамотності та основ підприємництва : навчальний посібник [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 370 с.

Анотація

Практикум побудований на основі діяльнісного, компетентнісно-орієнтованого підходів та принципів диференціації, науковості та наступності. Зміст навчального посібника демонструє сферу практичного застосування економічної освіти, яку учні можуть здобути під час опанування шкільного курсу «Учень ліцею у світі економіки, фінансів та підприємництва» та їхнього життєвого досвіду. Запропоновані у практикумі завдання моделюють ті життєві ситуації, розв’язання яких пов’язано із застосуванням знань із економічної, фінансової та бізнес сфер. Посібник має велику кількість практичних завдань, що допомагає вчителю, з одного боку диференціювати освітній процес, а з іншого, - обрати той набір різнотипових завдань по темі, що буде найбільш ефективним для різних учнівських груп - таким чином реалізується принцип вибірковості.

Переглядів: 369