Автор:

Бібліографічний опис

Проблеми методів компетентнісно орієнтованого навчання української мови в закладах загальної середньої освіти: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (22 жовтня 2020 р., м. Київ). – Київ : Педагогічна думка, 2020. 120 с.

Анотація

У збірнику опубліковано матеріали круглого столу, у яких розкрито особливості реалізації методів компетентнісного навчання української мови та літератури, окремі аспекти формування предметної і ключових компетентностей здобувачів освіти у процесі навчання української мови. Збірник адресовано науковцям, науково-педагогічним працівникам, педагогам, докторантам, аспірантам, студентам, практикам освітянської галузі та всім, хто цікавиться проблемами розвитку освіти. Матеріали подано в авторській редакції. За зміст, достовірність фактів і статистичних даних, додержання вимог чинного правопису відповідальні автори.

Переглядів: 144

Завантажити