Автор:

Бібліографічний опис

Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (електронне наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р., Київ : Педагогічна думка, 2020.– 203 с.

Анотація

Збірник містить матеріали виступів учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми сучасного підручника», які присвячені висвітленню актуальних питань теорії й практики підручникотворення та сучасним вимогам і особливостям створення навчальної книги в Україні та за її кордонами. За достовірність інформації, цитат, посилань на літературні джерела та вживання власних імен відповідальні автори публікацій.

Переглядів: 150

Завантажити