Автор: Мачача Т. С.

Бібліографічний опис

Мачача Т. С. Проектування виробів в етностилі : навчальний посібник [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 225 с.

Завантажити

Анотація

Посібник створений на засадах компетентнісно орієнтованого навчання відповідно до інваріантної складової навчальної програми курсу за вибором «Проектування виробів в етностилі». Змістове наповнення посібника сприяє задоволенню освітніх потреб учнів; формуванню ключових і предметної компетентностей; поглибленому оволодінню основами проєктування виробів в етностилі; розвитку освітнього досвіду у відтворенні і творенні духовно-матеріальної культури українського народу; свідомому професійному самовизначенню. За розділами посібника учні узагальнюють і систематизують знання, отримані в базовій середній освіті, здобувають нові знання про різновиди стилів у мистецтві, формують цілісне уявлення про етнічні стилі різних регіонів світу, особливості етностилю на теренах України, вчаться вміло застосовувати засоби художньої виразності у побудові композиції, що є основою для успішного виконання власних проєктів. Структура навчальних тем посібника, проблемні запитання і практичні завдання спонукають учнів до аналізу й цілісного їх сприйняття, дослідження різних джерел інформації, її критичного осмислення й активного опрацювання в групах, здобуття і застосування знань у практичній діяльності, рефлексії, оцінювання і презентування власних результатів навчання з використанням цифрових технологій. Посібник адресований ліцеїстам профільної середньої технологічної освіти, вчителям трудового навчання і технологій, методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти. Може бути використаний викладачами і студентами вищих навчальних закладів, а також тими, хто прагне культурно-освітньої самореалізації та самоідентифікації.

Переглядів: 549