Автор: Доротюк В. І., Піддячий М. І., Левченко Ф. Г., Чудакова В. П., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Васьківський М. В.

Бібліографічний опис

Програма з допрофесійної підготовки учнів 10-11 кл. (професії типу «людина – людина», «людина – знакова система», «людина – художній образ») / Доротюк В. І., Піддячий М. І., Левченко Ф. Г., Чудакова В. П., Рогоза В. В., Доротюк О. Г., Васьківський М. В. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 36 с.

Анотація

Програма курсу за вибором орієнтована на розвиток ключових компетентностей старшокласників, зокрема, основні компетентності у природничих науках і технологіях, математична компетентність, інформаційно-цифрова тощо. Змістове наповнення курсу за вибором сприяє професійному самовизначенню, особистісній самореалізації учнів в улюбленому виді діяльності для трьох сфер життєдіяльності людини: «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ». Програму укладено відповідно до вимог чинних нормативних документів у галузі освіти. Адресовано вчителям, шкільним психологам для реалізації на заняттях курсу за вибором у 10-11 класах (за рахунок годин варіативної складової навчальних планів).

Переглядів: 128

Завантажити