Автор: Онищук Л.А., Цимбалару А.Д., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Климчук І.О., Мушка О.В., Прохоренко О.О., Пархоменко Н.Є., Мезенцева О.І.

Бібліографічний опис

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти: теорія і методологія : монографія / Л. А. Онищук, А. Д. Цимбалару, Д. О. Пузіков, К. В. Гораш, І. О. Климчук, О. В. Мушка, О. О. Прохоренко, Н. Є. Пархоменко, О. І. Мезенцева / за наук. ред. Д. О. Пузікова. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 240 с.

Анотація

У монографії подано теоретичні результати цілісного міждисциплінарного наукового аналізу проблеми прогнозування розвитку загальної середньої освіти, розкрито його теоретичні й методологічні засади. З’ясовано компонентний склад прогнозного фону розвитку загальної середньої освіти. Охарактеризовано основні методи й засоби прогнозування розвитку загальної середньої освіти. Висвітлено розроблений і обґрунтований в процесі дослідження методологічний інструментарій і теоретичну модель прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи, прогностичну модель розвитку початкової освіти. Монографія адресується керівникам органів управління освітою різних рівнів, директорам і заступникам директорів шкіл, учителям, методистам, здобувачам вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», викладачам, дослідникам системи загальної середньої освіти. Монографія сприятиме розвитку вітчизняної системи загальної середньої освіти, підвищенню її якості, стане корисною для здійснення подальших теоретичних і прикладних наукових досліджень розвитку системи освіти України, теорії і практики освітньо-педагогічного прогнозування, підготовки суб’єктів освітньої діяльності до здійснення освітньо-педагогічного прогнозування.

Переглядів: 195

Завантажити