Автор: За заг. ред. професора О.М. Топузова

Бібліографічний опис

Програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 014.01 – Середня освіта.
Українська мова і література./Авторський колектив. За заг. ред. професора
О.М. Топузова. (2‐ге електронне видання, доповнене).– Київ: Педагогічна думка, 2023.‐11с.
DOI https://doi.org/10.32405/978-966-644-734-3-2023-11

Анотація

Програма підвищення кваліфікації спрямована на ознайомлення з позитивними прикладами європейської політики та практики якісної шкільної освіти з міждисциплінарним акцентом на розвиток ключових компетентностей учнів та базових навичок для навчання впродовж життя. Основними результатами програми є підвищення обізнаності вчителів про ключові аспекти ефективності освітньої політики і практики у країнах ЄС та впровадження цих знань в українську освітню систему.

Переглядів: 13

Завантажити