Автор: За заг. ред. професора О.М. Топузова.

Бібліографічний опис

Програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 014.04 – Середня
освіта. Математика./Авторський колектив. За заг. ред. професора О.М. Топузова.
[2‐ге електронне видання, доповнене].– Київ: Педагогічна думка, 2023.‐ 11с.
DOI https://doi.org/10.32405/978-966-644-732-9-2023-11-2

Анотація

Програма підвищення кваліфікації спрямована на ознайомлення з позитивними прикладами європейської політики та практики якісної шкільної освіти з міждисциплінарним акцентом на розвиток ключових компетентностей учнів та базових навичок для навчання впродовж життя. Основними результатами програми є підвищення обізнаності вчителів про ключові аспекти ефективності освітньої політики і практики у країнах ЄС та впровадження цих знань в українську освітню систему.

Переглядів: 55

Завантажити