Автор: Дічек Н. П., Антонець Н. Б., Гупан Н. М., Загородня А. А., Куліш Т. І., Шевченко С. М.

Бібліографічний опис

Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект) : монографія / авт. кол.: Дічек Н.П., Антонець Н.Б., Гупан Н.М., Загородня А.А., Куліш Т.І., Шевченко С.М.; за заг. ред. док. пед. наук, проф. Н.П. Дічек. – Київ : Педагогічна думка, 2019.  – 364 с. : табл.

Анотація

У монографії розкрито процеси індивідуалізації в шкільній освіті України, починаючи з перших років незалежності, окреслено шляхи еволюціонування механізмів гуманізації й оптимізації шкільної освіти (1991–2010). Висвітлено освітню політику держави в галузі запровадження особистісно орієнтованої освіти. Розкрито внесок українських психологів у розгортання індивідуального підходу до навчання в закладах початкової й середньої освіти; становлення та розвиток психологічної служби в школі як інструменту вособистнення процесів навчання та виховання дітей; зрушення в структурі й діяльності закладів початкової та середньої освіти, в освіті національних меншин, у підручникотворенні. Матеріали монографії стануть у нагоді в лекційній та методичній роботі у ЗВО, в інститутах ППО України, у дослідженнях науковців, аспірантів, майбутніх учителів й освітян-практиків.

Переглядів: 137

Завантажити