Автор: Засєкіна Т. М., Білик Ж. І., Лашевська Г. А., Яценко В. С.

Бібліографічний опис

Модельна навчальна програма «Природничі науки (вступ)»: Інтегрований курс природничих предметів. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти / Засєкіна Т. М., Білик Ж. І., Лашевська Г. А., Яценко В. С. [Електронне видання]. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 31 с.

Анотація

Модельна навчальна програма «Природничі науки» вступ до природничих наук» у 5-6 класах реалізовує наступність між початковою і базовою освітою у вигляді одного навчального предмета – інтегрованого курсу – і закладає основу для подальшого розподіленого вивчення природничих предметів «Фізика», «Хімія», «Біологія», «Географія» у 7-9 класах, об’єднаних однією програмою «Природничі науки». Інтегративний підхід, закладений у програмі, спрямований передовсім не на інтеграцію змісту, а на подальше формування і розвиток ключових компетентностей: компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій та екологічної як провідних для цього курсу й розвиток інших ключових компетентностей як інтегративних якостей особистості учня / учениці. Програму розроблено на основі Державного стандарту базової середньої освіти та інших вітчизняних і міжнародних документів, у яких визначено загальні підходи до освіти у ХХІ столітті й особливості вивчення природничих наук.

Переглядів: 906

Завантажити