Автор: Коршевнюк Т. В., Баштовий В. І.

Бібліографічний опис

Природознавство. 5 кл. : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Т. В. Коршевнюк, В. І. Баштовий; за заг. ред. О. Г. Ярошенко. 2-ге вид., доопрац. – Київ : Генеза, 2018. – 192 с. : іл.

Завантажити

Анотація

На сторінках цього підручника розкриваються велич і багатоманітність природи. Учні дізнаються про тіла живої і неживої природи та про те, із чого вони складаються. Надається можливість поринути у світ найрізноманітніших природних явищ – механічних, звукових, електричних, магнітних, хімічних тощо. У підручнику особливу увагу зосереджено на взаємозв’язку людини і природи, на значенні для людини знань про природу, також наголошується на цілісності природи.

Переглядів: 1847