Автор: Горошкіна О.М., Доротюк В.І., Чудакова В.П.

Бібліографічний опис

Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний аспекти: Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 листопада 2019 р.), м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України. Київ : Пед. думка, 2019. 422 с.

Анотація

Збірник містить матеріали доповідей і виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, у яких розглянуто питання, пов’язані з реалізацією компетентнісного підходу в освітньому процесі, формуванням ключових і предметних компетентностей суб’єктів освітнього процесу, визначенням концептуальних підходів до розв’язання означених проблем у сучасних умовах. Збірник адресовано науковцям, науково-педагогічним працівникам, педагогам, докторантам, аспірантам, студентам, практикам освітянської галузі та усім, хто цікавиться проблемами розвитку освіти. Матеріали доповідей і виступів Міжнародної науково-практичної конференції подано в авторській редакції.

Переглядів: 130

Завантажити