Автор: Покась Л. А., Логінова А. О., Яценко В. С.

Бібліографічний опис

Покась Л. А., Логінова А. О., Яценко В. С. Рекреаційна географія та туризм : навчальна програма. - К., 2022.

Анотація

Навчальна програма курсу за вибором «Рекреаційна географія та туризм» – це комплексна програма для учнів гімназій та ліцеїв економічного спрямування, що розроблена на основі Державного стандарту базової середньої освіти та інших вітчизняних і міжнародних документів, у яких розкриваються загальні підходи до освіти у ХХІ столітті та особливості вивчення природничих наук (це зокрема: Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), Рамкова програма оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя, Рамки для навчання 21 століття Р2 (Framework for 21st Century Learning), Освітня концепція 2030 ОЕСР, Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 та ін.).

Переглядів: 268

Завантажити