Автор: Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Курач Л. І.

Бібліографічний опис

«Російська мова і література. Інтегрований курс. 10 клас» : підручник / Фідкевич О. Л., Снєгірьова В. В., Курач Л. І. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 152 с.

Анотація

Створений співробітниками відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури підручник «Російська мова та література. Інтегрований курс» для 10 класу шкіл з російською мовою навчання спрямований на розвиток особистості учнів, формування предметної (філологічної) і ключових компетентностей, які сприятимуть ефективній соціалізації старшокласників. Головним методологічним принципом у підручнику є його комунікативна практична спрямованість. Формування комунікативної компетентності передбачає вдосконалення володіння всіма видами мовленнєвої діяльності, цілеспрямоване підвищення культури усного та писемного мовлення, розвиток умінь вибирати ефективні моделі спілкування, оцінювати власне мовлення і бути готовим до його осмисленої корекції. Зміст навчання реалізується за допомогою мовленнєвої, мовної, літературної та соціокультурної ліній, які поєднуються у підручнику шляхом діяльнісно-компетентнісного підходу та принципу текстоцентризму.

Переглядів: 115

Завантажити