Автор: Засєкіна Т. М.

Бібліографічний опис

Розроблення та оцінювання навчальної літератури. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / Т. М. Засєкіна. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 12 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-686-5-2022-12

Анотація

Навчальна дисципліна «Розроблення та оцінювання навчальної літератури» акумулює вітчизняний та зарубіжний досвід підручникотворення, розкриває процедури розроблення й впровадження в освітній процес підручників, їхні види й концептуальні ознаки, роль і функції в освітньому процесі та взаємозв’язки із супровідними навчальними матеріалами.

The discipline "Development and evaluation of educational literature" accumulates domestic and foreign experience in textbook design, reveals the procedures for developing and implementing textbooks in the educational process, their types and conceptual features, role and functions in the educational process and relationships with accompanying educational materials.

Переглядів: 53

Завантажити