Автор: Яценко Т. О., Тригуб І. А.

Бібліографічний опис

Яценко Т. О., Тригуб І. А. Шедеври модернізму: вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті : програма спеціального курсу / Таміла Яценко, Ірина Тригуб. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. — 68 с.

Анотація

Програма спецкурсу орієнтована на розвиток ключових і предметної читацької компетентностей старшокласників. Змістове наповнення спецкурсу сприяє ознайомленню учнів із визначними мистецькими яви-щами епохи модернізму, поглибленню вмінь аналізувати та інтерпретувати модерністські твори української і зарубіжної літератури у мистецько-му контексті. Програму літературного спецкурсу укладено відповідно до вимог чинних нормативних документів у галузі освіти. Адресовано вчителям української і зарубіжної літератури для реалі-зації на заняттях спецкурсу у профільних філологічних класах.

Переглядів: 286

Завантажити