Автор: за заг. ред. Т. О. Яценко

Бібліографічний опис

ІХ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство: зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 95-річчя Інституту педагогіки НАПН України; за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : Педагогічна думка, 2021. 238 с.

Анотація

У збірнику подано матеріали, у яких актуалізовано науковий доробок Н. Й. Волошиної в контексті сучасних освітніх завдань, висвітлено особливості організації навчальної діяльності учнів в реаліях Нової української школи, розкрито методичні аспекти формування компетентного учня-читача, презентовано інноваційний досвід учителя-словесника. Матеріали опубліковано в авторській редакції.

Переглядів: 249

Завантажити