Автор: за заг. ред. Т. О. Яценко

Бібліографічний опис

Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. Х Волошинські читання : зб. матеріалів всеукраїнської науковопрактичної конференції / за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : Інститут
педагогіки НАПН України, 2022. 272 с.

Анотація

У збірнику подано матеріали, у яких актуалізовано науковий доробок Н. Й. Волошиної в контексті сучасних освітніх завдань, висвітлено особливості організації навчальної діяльності учнів в реаліях Нової української школи, розкрито методичні аспекти формування компетентного учня-читача, презентовано інноваційний досвід учителя-словесника.

Переглядів: 59

Завантажити