Автор: за заг. ред. Т. О. Яценко

Бібліографічний опис

Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. ХІ Волошинські читання: зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2023. 300 с.

Анотація

У збірнику подано матеріали, у яких актуалізовано значущість науково-методичного доробку професора Н. Й. Волошиної, висвітлено особливості організації навчальної діяльності в закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти в сучасних реаліях, презентовано інноваційний досвід учителів-словесників, акцентовано на діалогічній взаємодії між сучасними письменниками та учнями-читачами.

Переглядів: 106

Завантажити