Автор: за заг. ред. Т. О. Яценко

Бібліографічний опис

Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання: зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. Т. О. Яценко; Ін-т педагогіки НАПН України. Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. 224 с.

Анотація

У збірнику подано тези доповідей учасників всеукраїнської науково-практичної конференції, у яких розглянуто теоретико-методичні концепти наукової спадщини вченої-методиста Н. Й. Волошиної в контексті сучасних освітніх завдань, висвітлено теоретичні та методичні аспекти проблеми формування компетентного учня-читача в умовах модернізації шкільної літературної освіти. Тези опубліковано в авторській редакції.

Переглядів: 148

Завантажити