Автор: Братко В. О., Паламар С. П.

Бібліографічний опис

Сонет в історії української та світової літератури. 10-11 класи : посібник / Братко В. О., Паламар С. П. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с.

Анотація

У посібнику висвітлюється історія розвитку світового та українського сонета, визначаються шляхи його вивчення на заняттях літературного спецкурсу в профільній школі. Автори посібника приділяють увагу проблемі читацького сприйняття цього жанру класичної лірики, а також художній майстерності поетів доби Відродження (В. Шекспіра, П. Ронсара, Ж. дю Белле та ін.), «срібної доби» в російській поезії (К. Бальмонт, В. Брюсов. М. Гумільов та ін.), українським поетам-сонетярам (М. Зеров, М. Рильський, Д. Павличко та ін.). Упровадження посібника сприятиме формуванню читацької культури, естетичного смаку й творчих здібностей старшокласників. Змістовний матеріал може бути використаний вчителями-словесниками, студентами-філологами, науковцями, які цікавляться проблемами профільної літературної освіти.

Переглядів: 133

Завантажити