Автор: Бібік Н. М.

Бібліографічний опис

Бібік Н. М. Соціалізація молодших школярів у взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності : методичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 104 с.

Анотація

У посібнику схарактеризовано дидактико-методичний супровід соціалізації молодших школярів у процесі реалізації змісту суспільствознавчих галузей Державного стандарту початкової освіти у взаємозв'язку урочної і позаурочної діяльності. Конкретизовано методичні засоби компетентнісно орієнтованого формування соціальних навичок учнів в предметному і інтегрованому варіантах навчання. Посібник адресовано учителям, науковцям, методистам, викладачам, студентам педагогічних факультетів.

Переглядів: 160

Завантажити