Автор: Доротюк В.І., Піддячий М.І., Левченко Ф.Г., Рогоза В.В., Васьківський М.В., Доротюк О.Г.

Бібліографічний опис

Соціально-професійна орієнтація учнів в умовах профільного навчання: монографія: Доротюк В.І., Піддячий М.І., Левченко Ф.Г., Рогоза В.В., Васьківський М.В., Доротюк О.Г. / - К. : Педагогічна думка, 2015. – 338 с.

Анотація

Монографія присвячена реалізації соціально-професійної орієнтації старшокласників в умовах профільної школи, що в системі загальної середньої освіти відображається такими основними поняттями і категоріями: професійна орієнтація, соціалізація, адаптація, навчально-виховний процес, зміст і якість освіти, професійне самовизначення, допрофесійна і професійна підготовка, розвиток, формування, саморозвиток, самоорганізація, самовдосконалення, формування... Для системи загальної середньої освіти та студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Може бути використаний в Інститутах післядипломної педагогічної освіти, психологами, управлінцями, соціальними працівниками, науковцями психолого-педагогічної проблематики, докторантами, аспірантами.

Переглядів: 149

Завантажити