Автор: Локшина О. І., Глушко О. З., Джурило А. П., Кравченко С. М., Нікольська Н. В., Тименко М. М., Шпарик О. М.

Бібліографічний опис

Стан і тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї: навчально-методичний посібник / О. І. Локшина, О. З. Глушко, А. П. Джурило, С. М. Кравченко, Н. В. Нікольська, М. М. Тименко, О. М. Шпарик ; [наук. ред. О. І. Локшина]. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 110 с.

Анотація

Видання містить навчально-методичні матеріали з курсу «Стан та тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї». Метою посібника є формування у здобувачів ступеня доктора філософії творчого світогляду про стан і тенденції розвитку шкільної освіти в країнах зарубіжжя крізь призму компаративістики. Опанування курсу передбачає розвиток у аспірантів практичних вмінь критично оцінювати і творчо використовувати світові досягнення освіти і педагогіки, здійснювати наукові розвідки з використанням методології компаративних досліджень. Містить вимоги навчальної програми, навчально–методичне забезпечення до кожної теми (плани занять та тематичну інформацію), завдання для самоконтролю, список основної та рекомендованої літератури. Для здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки»; 013 «Початкова освіта»; 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями).

Переглядів: 250

Завантажити