Автор: Арістова Н. О.

Бібліографічний опис

Арістова Н. О. Сучасні стратегії вивчення наукової англійської мови. Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» / Н. О. Арістова. [Електронне видання]. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 16 с.
DOI: 10.32405/978-966-644-691-9-2022-17

Анотація

Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні стратегії вивчення наукової англійської мови» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки третього рівня вищої освіти галузі знань: 01 «Освіта/Педагогіка» для спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Метою навчальної дисципліни «Сучасні стратегії вивчення наукової англійської мови» є: сформувати в здобувачів уявлення про сучасні стратегії вивчення наукової англійської мови, а також іншомовної комунікативної компетентності, яка надає змогу ефективно спілкуватися в академічному та професійному середовищі.

The curriculum of the discipline “Modern Strategies for Learning Scientific English” is compiled in accordance with the educational and scientific program of the third level of higher education in the field of knowledge: 01 “Education/Pedagogy” for specialty 011 “Educational, Pedagogical Sciences”. The purpose of the discipline “Modern Strategies for Learning Scientific English” is to form students’ understanding of modern strategies for learning scientific English, as well as foreign language communicative competence, which enables them to communicate effectively in academic and professional environments.

Переглядів: 49

Завантажити