Автор: Хорошковська-Носач Т. П.

Бібліографічний опис

Хорошковська-Носач Т. П. Система вправ і завдань для формування в учнів 1–4 класів усного мовлення на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин : методичні рекомендації. [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2022. 69 с.

Анотація

У методичних рекомендаціях розглянуто теоретичні засади формування навичок і вмінь усного мовлення молодших школярів, зокрема з аудіювання та говоріння, а також запропоновано конкретні практичні вправи й завдання, спрямовані на розв’язання означеної проблеми. Розроблена автором система вправ і завдань ґрунтується на засадах компетентнісного підходу до навчання мови. У роботі враховано результати порівняльного аналізу мовних систем української та рідної для учнів мови – молдовської, польської, російської, румунської чи угорської. Методичні рекомендації стануть у пригоді вчителям-практикам, методистам, викладачам закладів вищої освіти, студентам педагогічних і філологічних факультетів та всім тим, хто цікавиться питаннями навчання української мови як державної.

Переглядів: 123

Завантажити