Автор: Онопрієнко О. В., Петрук О. М., Павлова Т. С.

Бібліографічний опис

Технології оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичний кейс : метод. посіб. / Оксана Онопрієнко, Оксана Петрук, Тетяна Павлова ; Ін-т педагогіки НАПН України. Відділ початкової освіти ім. О. Я. Савченко. – Київ: Педагогічна думка, 2023. – 247 с.

Анотація

У посібнику розкриті концептуальні положення щодо вимірювання навчальних досягнень молодших школярів, на основі яких розроблено технології оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи, а саме: технологію вхідного діагностування навченості учнів початкових класів; технологію оцінювання функціональної грамотності учнів; технологію вербального оцінювання; технологію підсумкового оцінювання результатів навчання випускників початкової школи. Технології забезпечені дидактико-методичною ресурсною підтримкою у вигляді інструментарію оцінювання, придатного для відтворення як в описаних локальних, так і у варіативних умовах навчання.

Переглядів: 62

Завантажити