Автор: авт. кол.: Г. О. Васьківська, С. В. Косянчук, В. І. Кизенко, О. В. Барановська, Л. В. Шелестова, О. П. Кравчук

Бібліографічний опис

Технології профільного навчання : монографія / [авт. кол.: Г. О. Васьківська, С. В. Косянчук, В. І. Кизенко, О. В. Барановська, Л. В. Шелестова, О. П. Кравчук] ; за наук. ред. д-ра пед. наук, проф. Г. О. Васьківської /[Електронне видання]. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 304 с.

Анотація

Монографію присвячено актуальним питанням, що стосуються технологій профільного навчання. Основну увагу зосереджено на: дидактичній сутності педагогічних технологій в умовах профільного навчання; суб’єкт-суб’єктній взаємодії; соціалізації та самовизначенні здобувачів профільної освіти; реалізації технологій профільного навчання за окремими спрямуваннями; розвитку творчих здібностей старшокласників в умовах профільного навчання; психолого-педагогічній основі як обов’язковій умові реалізації інформаційно-комунікаційних технологій профільного навчання в епоху діджиталізації. Для науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів і студентів вищих закладів освіти, педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, усіх тих, хто причетний до освітньої галузі.

Переглядів: 239

Завантажити