Автор: Туташинський В. І.

Бібліографічний опис

Туташинський В. І. Технології сучасного виробництва : навчальна програма [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2020. 28 с.

Анотація

Навчальну програму «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Інституту модернізації змісту освіти МОН України № 22.1/12-Г-746 від 14.08.2018 р.). Навчальна програма «Технології сучасного виробництва» є складовою навчально-методичного забезпечення профільної технологічної освіти учнів закладів загальної середньої освіти. Запропоновану для вивчення старшокласниками й учнями професійного ліцею систему технологій відібрано на основі теорії про технологічні уклади та з урахуванням пріоритентих напрямів розвитку виробництва в Україні. Зміст навчальної програми відповідає завданням Державного стандарту загальної середньої освіти в галузі «Технології», ґрунтується на компетентнісному, діяльнісному та особистісно орієнтованому підходах у навчанні й реалізується за допомогою проектної педагогічної технології. Вивчення спецкурсу сприятиме поліпшенню технологічної освіти, формуванню готовності до інноваційної діяльності з технологій, загальному розвиткові та соціально-професійному самовизначенню учнів.

Переглядів: 265

Завантажити