Автор: Туташинський В. І.

Бібліографічний опис

Технології сучасного виробництва: навчальний посібник / [Електронне видання] — Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. - 155 с.

Завантажити

Анотація

Навчальний посібник “Технології сучасного виробництва” є результатом прикладного педагогічного дослідження, проведеного відділом технологічної освіти НАПН України протягом 2018-2020 років. У посібнику розкривається система сучасних технологій, особлива увага звертається на технології Індустрії 4.0. і технології пріоритетних для України галузей економічної діяльності. Зміст навчального посібника ґрунтується на компетентнісному, діяльнісному та особистісно орієнтованому підходах у навчанні й реалізується за допомогою проєктної педагогічної технології. В посібнику пропонуються навчальні проєкти, пов’язані з використанням сучасних технологій, проєктуванням автоматичних пристроїв і конструюванням роботів, застосуванням технологій 4.0. Навчальний посібник доповнює і поглиблює вивчення “Технологій” та профільного предмета “Основи машинознавства” у професійних ліцеях і є складовою навчально-методичного забезпечення профільної технологічної освіти учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Навчальний посібник призначений для учнів ліцеїв і класів технологічного профілю загальноосвітніх шкіл, МНВК та міжшкільних ресурсних центрів.

Переглядів: 604