Автор: Яценко Т. О.

Бібліографічний опис

Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / Таміла Яценко. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 360 с.

Анотація

У монографії проаналізовано методичні надбання вітчизняної педагогічної науки, на ґрунті яких виникають сучасні науково-методичні концепції та розробляється стратегія шкільної літературної освіти. З’ясовано сутність поняття «тенденції розвитку методики навчання української літератури». Розкрито філософсько-культурологічні, літературознавчі та психолого-педагогічні передумови, що впливають на розвиток шкільної літературної освіти в різні історичні часи. Презентовано періодизацію методики навчання української літератури в школі з урахуванням культурно-історичних, соціально-політичних та педагогічних чинників. Розглянуто педагогічні ідеї вітчизняних і зарубіжних методистів, прогресивних діячів культури та освіти, в яких увиразнено ключові проблеми шкільної літературної освіти як у змістовному, так і процесуальному аспектах, що вказує на тенденційний характер розвитку методики навчання української літератури. Визначено та схарактеризовано тенденції розвитку методики навчання української літератури другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. у контексті якісних змін у змісті та виборі методів, прийомів і форм шкільного літературного навчання. Для фахівців у галузі методики навчання літератури, студентів-філологів,магістрантів, аспірантів, учителів української мови і літератури.

Переглядів: 174

Завантажити