Автор: Островерхова Н. М.

Бібліографічний опис

Теоретичні засади організаційних механізмів упровадженя державних стандартів загальної середньої освіти Островерхова Н. М.: Монографія. – К.,2015.– 221 с.

Анотація

Висвітлено емпірико-аналітичні результати дослідження стану підготовки суб'єктів управління ЗНЗ до впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти; розкрито сутність поняття «організаційний механізм», його різновиди, шляхи реалізації в діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Презентовано науково обгрунтовані теоретичні засади впровадження ДСЗСО, які інтегрують дві складові – теоретичну і прикладну. Теоретична складова включає: наукові підходи, принципи, концепції впровадження організаційних механізмів реалізації ДСЗСО. Прикладна складова охоплює класифікацію пріоритетних організаційних механізмів, умови їх реалізації, критерії та технології оцінювання готовності внутрішньошкільних суб'єктів управління до реалізації організаційних механізмів впровадження ДСЗСО. Для кожної складової (теоретичної та прикладної) розроблена система параметрів, інтеграція яких розкриває їх сутність і уможливлює оцінювання стану ефективності їх реалізації в практичній діяльності керівників ЗНЗ. Практичну значущість мають результати емпірико-аналітичного дослідження стану підготовки внутрішньошкільних суб'єктів до упровадження ДСЗСО та умов підвищення їх ефективності (соціальні, навчально-методичні, матеріально-технічні); технолологія оцінювання стану готовності суб'єктів реалізації організаційних механізмів до впровадження ДСЗСО.

Переглядів: 108

Завантажити