Автор: Тарара А. М., Тименко В. П., Мачача Т. С., Туташинський В. І., Вдовченко В. В., Бєлошицький О. О., Терещук Б. М., Левін П. Б.

Бібліографічний опис

Теоретико-методичні засади формування базових понять з навчального предмета «Технології» в учнів основної школи. / А.М. Тарара, В.П. Тименко, Т.С. Мачача, В.І. Туташинський, В.В. Вдовченко, О.О. Бєлошицький, Б.М. Терещук, П.Б. Левін– К.: Педагогічна думка, 2014. – 369 с.

Анотація

У монографії сформульовано методологічні засади формування проектно-технологічної компетентності учнів загальноосвітньої школи. Запропоновано сучасний понятійно-термінологічний апарат з навчального предмета «Технології» для учнів основної школи. Виокремлено методику формування базових понять з проектних і виробничих технологій. Значна увага приділена поняттям з технічного і художнього проектування, спрямованого на культурну самореалізацію учнів. Окремий підрозділ присвячено поняттю «дизайн», розкриттю його змісту і структури. Методику формування економічних понять автори пов’язують з активізацією підприємницької діяльності учнів основної школи. Запропоновано практичний досвід добору та укладання понятійно-термінологічного апарата навчально-методичного комплекта з технологій, зразки оформлення учнівських проектів. Монографія пропонується фахівцям з технологій, докторантам, аспірантам, майбутнім учителям технологій загальноосвітньої школи.

Переглядів: 104

Завантажити