Автор: Калініна Л.М.

Бібліографічний опис

Теоретико-методичні засади інформаційного забезпечення організаційного механізму управління загальноосвітнім навчальним закладом : монографія [Електронне видання] / Л. М. Калініна. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 285 с

Анотація

У монографії представлено розв’язання наукової задачі побудови, модернізації та впровадження системи науково обґрунтованих і дієвих організаційних механізмів управління загальноосвітнім навчальним закладом, як специфічної сфери управлінської діяльності, інформаційного менеджменту та практики управління сферою освіти цифрової доби. У монографії уперше розкрито методологічні та теоретичні основи організаційного механізму управління як наукового феномена і об’єкта дослідження в теорії та методиці управління освітою, наведено ядро теорії механізму управління освітою через розкриття сутності та специфіки категоріально-понятійного поля – механізм і його соціальний контекст, механізм управління, організаційний механізм управління, інформаційне забезпечення організаційного механізму управління, інформаційне управління закладом освіти, джерела інформації, інформаційні процеси, інформаційна та управлінська діяльність керівника; проаналізовано взаємозв’язок бінарної системи «механізм управління – управління» та виявлено його вплив на ефективність процесу управління. Монографія розрахована на науковців, педагогічних працівників, керівних кадрів різних ієрархічних рівнів управління, державних службовців, викладачів інституцій післядипломної освіти, діяльність яких пов’язана із управлінням загальною середньою освітою; студентів, докторантів і аспірантів, які цікавляться питаннями управління освітою та його реформуванням на інноваційних засадах.

Переглядів: 157

Завантажити