Автор: Яценко Т. О., Шевченко З. О., Бійчук Г. Л., Фасоля А. М., Паламар С. П., Логвіненко Н. М., Братко В. О.

Бібліографічний опис

Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі : монографія / кол. авт.: Яценко Т. О., Шевченко З. О., Бійчук Г. Л., Фасоля А. М., Паламар С. П., Логвіненко Н. М., Братко В. О. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 200 с.

Анотація

У монографії обґрунтовано концептуальні засади вивчення української літератури в умовах профільного навчання, визначено функції літературних курсів за вибором, окреслено організацію навчальної діяльності учнів на заняттях літературних спецкурсів і факультативів, розкрито на прикладі конкретних літературних курсів за вибором методику поглибленого вивчення української і світової літератур. Упровадження монографії сприятиме оновленню змісту варіативної складової шкільної літературної освіти. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів у галузі літературної освіти.

Переглядів: 124

Завантажити