Автор: Паращенко Л. І.

Бібліографічний опис

Теорія і технології формування моделі системи економічних механізмів управління загальною середньою освітою: посібник / Паращенко Л.І. – К., 2014. 197 с.

Анотація

У посібнику викладено теоретичні та практичні основи механізмів державного управління загальною середньою освітою (далі-ЗСО) України як соціоекономічною організацією. Розкрито можливості застосування м’якої системної методології для аналізу ЗСО як об’єкта державного управління. Обгрунтовано новий підхід щодо розуміння механізмів державного управління ЗСО як взаємозумовленої і регламентованої взаємодії (стратегічної гри) між центром і об’єктами управління. У центрі уваги дослідження економічних відносин і економічних механізмів управління ЗСО для забезпечення її розвитку в умовах ринкової економіки, суспільних змін та модернізації державного управління. Розроблено структурну модель економічного механізму управління освітою як сукупності механізмів: розподілу ресурсів; організаційно-територіальної організації ЗСО; фінансування; оперативного управління; нормативно-правового забезпечення. Обгрунтовано структурно-логічну модель фінансової автономії школи. Опис запровадження нових економічних механізмів управління освітою в пострадянських країнах, зокрема нормативного подушового фінансування та освітнього ваучера, надасть конструктиви для проектування й застосування відповідних механізмів в Україні. Посібник розрахований на науковців, державних службовців, експертів і розробників освітньої політики, керівників навчальних закладів та працівників освіти, усіх, хто дбає про розвиток української освіти.

Переглядів: 94

Завантажити