Автор: Онищук Л.А., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Зоц В.М., Мушка О.В., Лелюх В.М., Миньківська М.В., Варава В.Ю., Прохоренко О.О.

Бібліографічний опис

Теорія та технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ: монографія (Онищук Л.А., Пузіков Д.О., Гораш К.В., Зоц В.М., Мушка О.В., Лелюх В.М., Прохоренко О.О., Варава В.Ю., Миньківська М.В.; за наук. ред. Д.О. Пузікова)– К., 2015.

Анотація

У монографії розглянуто теоретичні та технологічні основи комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. На основі аналізу теорії і практики інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів розроблено та обґрунтовано теоретичну та факторно-критеріальну моделі, інструментарій та технологію комплексного оцінювання вказаного процесу. Визначено та обґрунтовано теоретичні засади управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу, які розглянуто як наукову складову проблеми, що досліджується. Представлено наукові розробки з організаційно-педагогічного супроводу комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу Представлено науково-методичні матеріали, розроблені в ході дослідно-експериментальної діяльності з перевірки ефективності та впровадження теоретичного та технологічного забезпечення комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Монографія рекомендована науковим співробітникам науково-дослідних установ, науково-педагогічним працівникам вищих педагогічних навчальних закладів та установ післядипломної педагогічної освіти, представникам установ управління освітою, адміністрації та педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які цікавляться проблематикою інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу, беруть участь в організації та здійсненні його комплексного оцінювання.

Переглядів: 115

Завантажити