Автор: Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С. О., Гривко А. В.

Бібліографічний опис

Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи : монографія / за ред. Ляшенка О.І., Жука Ю.О. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 200 с.

Анотація

В монографії розкрито загальні проблеми застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи. Розглянуто окремі питання щодо визначення рівня формування компетентостей в учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання. Наведено конкретні прилади тестів, які можуть зацікавити учителів-практиків. Робота спрямована на підвищення якості підготовки працівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ управління освітою в галузі педагогічного оцінювання, тестування та моніторингу якості освіти. Може використовуватися у навчальному процесі за різними кваліфікаційними рівнями із спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання», в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, у процесі організації педагогічних вимірювань у загальноосвітніх навчальних закладах.

Переглядів: 236

Завантажити