Автор: Ляшенко О. І., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Науменко С. О., Гривко А. В.

Бібліографічний опис

Тестові технології оцінювання компетентностей учнів : посіб. / за ред. Ляшенка О. І., Жука Ю. О. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 128 с.

Анотація

У посібнику розкрито прикладні питання застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи. На конкретних прикладах показано можливості визначення рівня сформованості компетентостей в учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання. Робота спрямована на підвищення якості підготовки працівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ управління освітою в галузі педагогічного оцінювання, тестування та моніторингу якості освіти. Може використовуватися у навчальному процесі за різними кваліфікаційними рівнями із спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання», в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, у процесі організації педагогічних вимірювань у загальноосвітніх навчальних закладах.

Переглядів: 190

Завантажити