Автор: Логінова А.О.

Бібліографічний опис

Логінова А.О. Цифрова економіка та основи регіональної політики : навчальна програма. - К. 2022.

Анотація

Навчальна програма курсу за вибором «Цифрова економіка та основи регіональної політики» – це комплексна програма для учнів гімназій та ліцеїв економічного спрямування, що розроблена на основі Державного стандарту базової середньої освіти та інших вітчизняних і міжнародних документів, у яких розкриваються загальні підходи до освіти у ХХІ столітті та особливості вивчення природничих наук (це зокрема: концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), Рамкова програма оновлених ключових компетентностей для навчання протягом життя, Рамки для навчання 21 століття Р2 (Framework for 21st Century Learning), Освітня концепція 2030 ОЕСР, Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 та ін.).

Переглядів: 136

Завантажити