Автор: Бібік Н. М., Пономарьова К. І., Мартиненко В. О., Онопрієнко О. В., Прищепа О. Ю., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Андрусенко І. В.

Бібліографічний опис

«Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі». Збірник матеріалів веб-конференції «Учені НАПН України – українським вчителям» (27 серпня 2019 р., м. Київ). – Київ: Педагогічна думка / Укл.: Онопрієнко О. В., Кондратюк Р. А. 2019. 90 с.

Анотація

У науковому виданні «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів. Збірник матеріалів веб-конференції «Учені НАПН України – українським вчителям» (27 серпня 2019 р., м. Київ)» публікуються презентації з методичними рекомендаціями учителям щодо особливостей впровадження в 2 класі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. Тематика презентацій охоплює різні аспекти компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі.

Переглядів: 103

Завантажити