Автор: Яценко Т.О. та ін.

Бібліографічний опис

Модельна навчальна програма “Українська література” 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти /Автори: Яценко Т.О. та ін.[Електронне видання].Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 64с.

Анотація

Зміст і структуру програми розроблено відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (2020) і Державного стандарту базової середньої освіти (2020). Програма орієнтована на розвиток читацької і ключових компетентностей, формування наскрізних умінь учнів 5–6 класів закладів загальної середньої освіти. Програму побудовано за тематично-жанровим принципом із дотриманням хронологічної послідовності щодо презентації письменницьких персоналій у межах кожного тематичного розділу. У програмі презентовано різножанрові твори класичної, нової та новітньої української літератури, що відповідають віковим характеристикам та особливостям художнього сприймання молодших підлітків. Структура програми включає результативні, змістові та процесуальні складники. Адресовано вчителям української літератури закладів загальної середньої освіти.

Переглядів: 1568

Завантажити