Автор: Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В., Бійчук. Г. Л., Тименко В. М.

Бібліографічний опис

Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В. та ін. Українська література. Базовий рівень : підручник для 10 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. 192 с.

Анотація

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з української літератури. Головне його завдання — зацікавити учня художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним засобом пізнання світу й себе в ньому, навчити самостійно здобувати й застосовувати знання, формувати предметну читацьку й ключові компетентності, керувати читацьким і особистісним саморозвитком. Методичний апарат підручника допоможе вчителеві організувати навчання української літератури на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів.

Переглядів: 198

Завантажити