Автор: Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В., Тименко В. М., Бійчук Г. Л.

Бібліографічний опис

Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, В. М. Тименко, Г. Л. Бійчук. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. 240 с. : іл.

Завантажити

Анотація

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти, чинній програмі з української літератури для 11 класу (рівень стандарту) та основним завданням Концепції Нової української школи. Головне його завдання – зацікавити учнів художнім твором як явищем мистецтва; сформувати вміння розглядати твір із урахуванням його естетичної сутності, крізь призму ключових ідей певного художнього напряму, стильової течії, що художньо втілюють сформовану у свідомості письменника концепцію світу й людини конкретної історично-культурної доби; розвивати предметну читацьку та ключові компетентності; навчити учнів керувати читацьким і особистісним саморозвитком. Методичний апарат підручника побудований на засадах особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів.

Переглядів: 413